O nas
 
Ogólnokrajowe Konferencje dla Doktorantów i Młodych Naukowców:
dadzą Ci to, czego potrzebujesz!


Zdobędziesz doświadczenie poprzez wygłoszenie referatu lub prezentację plakatu.

Opublikujesz streszczenie swojego wystąpienia w książce streszczeń (ISBN).

Opublikujesz również dwie swoje publikacje jako rozdziały w monografiach
(ISBN, 5 pkt)
.

Konferencje skierowane są głównie do uczestników studiów trzeciego stopnia (Doktorantów), zarówno posiadających jak i nie posiadających otwartego przewodu doktorskiego. Są również skierowane do młodych naukowców, z tytułem doktora uzyskanym maksymalnie 5 lat temu. Zapraszamy także magistrantów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Dajemy możliwość zaprezentowania własnych badań, niezależnie od etapu na którym się znajdują. A także, szybkiej publikacji własnych prac. Rozdziały w wydawanych monografiach są punktowane (recenzowane, mają ISBN; spełniają wszystkie wymogi ministerstwa).

Konferencje są również świetną okazją do budowy własnego warsztatu poprzez praktykę i czynny udział w wystąpieniach. Natomiast przesyłając prace do Monografii bardzo często odsyłamy maila zawierającego wskazówki w jaki sposób powinna być napisana praca naukowa, prosimy wtedy o naniesienie poprawek. Poprzez takie podejście zdobywasz wiedzę i doświadczenie w kwestiach pisania i publikacji własnych prac naukowych.

Wiemy, że aktywna prezentacja wyników (bądź opisów) prac na konferencjach i ich publikacja jest kluczowa podczas studiów doktoranckich. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak ważna, a wręcz nieodzowna w dzisiejszych czasach jest potrzeba budowania własnego dorobku naukowego, którą możesz zrealizować właśnie tu.

Konferencje to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zarówno akademickich jak i zawodowych. Poznasz ludzi na tym samym etapie na którym znalazłeś się właśnie Ty.

Konferencje mają powoływany komitet naukowy gdzie znajdują się nie tylko młodzi doktorzy lecz również samodzielni pracownicy naukowi - dzięki temu masz pewność, że nasza konferencja jest konferencją naukową.

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology