Czerwiec 2015
 

Czerwiec 2015


I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w trzech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak i dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-2-5


2) Część druga - Wrocław
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-3-2


3) Część trzecia- Lublin
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-4-9


 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology