Komitet Naukowy i Organizacyjny
 
Skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: (w trakcie zmian i uzupełniania)
dr Jędrzej Nyćkowiak (przewodniczący KN)
mgr inż. Karol Kłosiński (zastępca przewodniczącego KN)
prof. dr hab. Justyna Batkowska
prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska
dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw.
dr hab. Bogdan Chojnicki, prof. nadzw.
dr hab. n.med. Zbigniew Pasieka, prof. uczelni
dr hab. n.med. Elżbieta Płuciennik, prof. uczelni
dr inż. Adriana Cieślak – Arkuszewska
dr n.med. Justyna Agier
dr n.med. Piotr Arkuszewski
dr Natalia Świątoniowska - Lonc
dr Kamil Drabik
dr Monika Panfil
dr Natalia Kowalska
dr n. med. inż. Marta Cichoń
dr n. med. Aleksandra Tarasiuk
mgr inż. Łukasz Duda
mgr Aleksandra Juszczak
lek. wet. Piotr Kamola
mgr inż. Barbara Kłosińska
mgr Kinga Marcinek
mgr Jacek Plichta
mgr inż. Sławomir Sowa
mgr Zbigniew Snusz
lek. Paula Zdanowicz
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology