Skład i łamanie tekstu
 
Skład tekstu prostego (proza): od 50 zł brutto (arkusz wydawniczy).
Skład tekstu skomplikowanego zawierającego tabele, ilustracje lub inne elementy graficzne: od 70 zł brutto (arkusz wydawniczy).
Skład tekstu naukowego: od 100 zł brutto (arkusz wydawniczy).

Arkusz wydawniczy to uśredniona jednostka miary (40 000 znaków typograficznych wraz ze spacjami).

Nadajemy numery ISBN oraz DOI.

Wykonujemy całościowy proces wydawniczy, począwszy od korekty, składu, druku aż do dostarczenia gotowej książki.

Wykonujemy także:
- skład i łamanie prac doktorskich;
- skład i łamanie prac habilitacyjnych;
- skład i łamanie monografii i innych tekstów naukowych.

Podczas pracy działamy cierpliwie i terminowo, lubimy to!

Wydaliśmy bądź opracowaliśmy kilkaset książek (nasze archiwum).

Kontakt: office@mlodzinaukowcy.com

Powyższe koszty są orientacyjne i uzależnione ściśle od opracowywanego materiału. W celu dokładnego określenia kosztów prosimy o kontakt mailowy: office@mlodzinaukowcy.com
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology