FAQ - Często zadawane pytania
 
1. Czy prace publikowane jako rozdziały w monografii są punktowane?
- Zgodnie z opublikowanym przewodnikiem po systemie ewaluacji, który jest do pobrania na stronie KDN jest to 5 punktów za jeden rozdział.
2. Czy można jednocześnie wygłosić referat i zaprezentować plakat?
- Tak. W takim przypadku w materiałach konferencyjnych wydane zostaną dwa streszczenia. Koszt każdego dodatkowego plakatu/referatu to 170zł brutto.
3. Czy dwa artykuły do monografii mogą prezentować inny temat niż wygłoszony referat/zaprezentowany plakat?
- Tak. Mogą to być prace o różnej tematyce.
4. Czy dwa artykuły do monografii mogą być pracami przeglądowymi?
- Tak.
5. Czy jest limit autorów wystąpienia/plakatu lub rozdziałów w monografii?
- Nie ma limitu autorów. (Osoba zgłaszająca się do udziału musi być pierwszym autorem.)
6. Jak należy przesyłać rozdziały do monografii?
- Rozdziały do monografii należy przesyłać mailowo na adres wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com.
7. Czy jest powołany komitet organizacyjny i naukowy?
- Tak. W skład komitetu naukowego wchodzą zarówno młodzi doktorzy jak również samodzielni pracownicy naukowi.
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology