Wydawnictwo
 
Wydawnictwo "Młodzi Naukowcy" powstało wiosną 2015 roku.

Autorami publikowanych pozycji, są przede wszystkim pracownicy naukowi oraz studenci studiów trzeciego stopnia krajowych ośrodków akademickich, a także specjaliści i praktycy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Problematyka wydawanych prac koncentruje się głównie wokół dziedzin nauk przyrodniczych oraz ścisłych.
Nad poziomem merytorycznym publikacji wydawanych w naszym wydawnictwie czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa.
Odbiorcami publikowanych pozycji, są głównie pracownicy naukowi ośrodków akademickich, jak również specjaliści, praktycy oraz studenci.

Od 2015 roku:
- wydaliśmy kilkaset pozycji książkowych (ponad 250);
- sformatowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy stron tekstów (głównie naukowych);
- zorganizowaliśmy kilkanaście konferencji.

Od roku 2017 jesteśmy również wydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego skupionego wokół tematów ścisłych i przyrodniczych: "Environment, Earth and Ecology".

Pomagamy również w opracowywaniu prac licencjackich/magisterskich/doktorskich od strony technicznej (edycyjnej).
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology