Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 
Pomagamy uczniom w opanowaniu materiału bieżącego, jak również w przygotowaniach do egzaminu w ósmej klasie oraz do matury.

Korepetycje on-line prowadzą tylko i wyłącznie osoby posiadające tytuł naukowy dr (lub wyższy), pracujący jako nauczyciele lub pracownicy akademiccy.

Wspieramy uczniów w następujących przedmiotach:
- matematyka;
- fizyka.

Gwarantujemy, że Twoim rozwojem zajmą się doktorzy i pracownicy naukowi.

Pierwsze spotkanie jest ukierunkowane aby rozpoznać posiadaną wiedzę i potrzeby danego ucznia.

Koszt godziny lekcyjnej on-line: 110zł/45min.

Skontaktuj się z nami mailowo: korepetycje@mlodzinaukowcy.com
Prosimy o wstępne określenie w wiadomości mailowej przynajmniej następujących informacji: przedmiot, klasa oraz zakres materiału i dogodny termin.
Spotkania odbywają się przy pomocy platformy Google Meet.
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology