XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2020
 
XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (jesień 2020)


> > > Szczegóły: Komunikat nr 1 < < <
> > > Formularz zgłoszeniowy < < <


Z UWAGI NA PROŚBY i PYTANIA:
Jeżeli chcesz jeszcze nadesłać zgłoszenie, prosimy to uczynić niezwłocznie
(wraz ze streszczeniem)!

> > > Formularz zgłoszeniowy < < <

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz decyzje podejmowane przez uczelnie
dotyczące kształcenia zdalnego, najbliższa konferencj odbędzie się w trybie on-line.

PROSIMY O DOSŁANIE BRAKUJĄCYCH STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH PRAC!

Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (5pkt, ISBN).

Tematyka prac:
nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne,
nauki humanistyczne i społeczne.


Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (5pkt, ISBN).

Tematyka prac:
nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne,
nauki humanistyczne i społeczne.> > > Szczegóły: Komunikat nr 1 < < <
> > > Formularz zgłoszeniowy < < <

> Wymogi Redakcyjne <
Regulamin

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology