XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - wiosna 2020
 
XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (wiosna 2020)

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź.
Jeżeli ktoś nie otrzyma odpowiedzi w ciagu 14 dni od dnia wysłania wiadomości,
to prosimy o kontakt!Należy nadesłać następujące pliki i informacje:

a) plik pracy spełniającej wymogi redakcyjne
b) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie autora
c) dane dwóch proponowanych recenzentów (stopień naukowy, imię, nazwisko, afiliacja adres mailowy)

Prace prosimy nadsyłać w wiadomości mailowej na adres: wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

PROSIMY KAŻDORAZOWO PRZED WYSŁANIEM PRACY UPEWNIĆ SIĘ,
IŻ PRACA ZOSTAŁA OPRACOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI REDAKCYJNYMI.Pliki należy nadesłać do 31 maja 2020r!

Wymogi Redakcyjne


Oświadczenie autora

Regulamin
Wymogi Redakcyjne - szablon

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology