XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - wiosna 2021
 


Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN).


Prosimy o przesłanie brakujących streszczeń!


> > > Formularz zgłoszeniowy < < <
> > > Komunikat nr 1 < < <> > > Formularz zgłoszeniowy < < <
> > > Komunikat nr 1 < < <


Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN).


> Wymogi Redakcyjne <
>Regulamin<

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology