Kontakt
 
Dane kontaktowe do wydawnictwa:

Młodzi Naukowcy
ul. Żbikowa 33
61-065 Poznań
NIP 9721123909

Informacja i zgłoszenia
na Ogólnokrajowe Konferencje dla Doktorantów i Młodych Naukowców:
konferencja@mlodzinaukowcy.com

Teksty artykułów i recenzje prac do Monografii prosimy wysyłać na adres:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology