Listopad 2015
 

Listopad 2015


II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w trzech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny, dr Monika Panfil

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN (całość) 978-83-942083-5-6
ISBN 978-83-65362-09-4

2) Część druga - Wrocław
ISBN (całość) 978-83-942083-5-6
ISBN 978-83-65362-10-0

3) Część trzecia- Lublin
ISBN (całość) 978-83-942083-5-6
ISBN 978-83-65362-11-7
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology