X Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - listopad 2019
 
X Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (listopad 2019)Wydania drukowane monografii zostały rozesłane z końcem lipca 2020 roku!Wygłosisz referat lub zaprezentujesz poster, opublikujesz jego streszczenie (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (5pkt, ISBN).

Tematyka prac:
nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne,
nauki humanistyczne i społeczne.Oświadczenie autora
Formularz recenzji
Wymogi Redakcyjne


Regulamin

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology