XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2021
 Przypominamy aby prace do monografii nadsyłać do końca grudnia 2021!
> > > Formularz zgłoszeniowy (wersja word)< < <

> > > Formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)< < <

> > > Komunikat nr 1 < < <


Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN).> Wymogi Redakcyjne <
> REGULAMIN <


 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology