XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2023
 
XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (jesień 2023)

Współorganizatorami najbliższej konferencji będą:

- Młodzi Naukowcy
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Polskie Towarzystwo Geofizyczne
- Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego

Formularz zgloszeniowy
Komunikat nr 1

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Termin: 23-24 listopada 2023

Cele:
- prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN);
- opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN);
- autorzy najlepszych prac otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym (20punktów);
- wykłady zaproszonych gości;
- nagrody dla najlepszych prezentacji!

Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.Formularz zgloszeniowy
Komunikat nr 1

> Wymogi Redakcyjne <
> Oświadczenie autora <
> Regulamin <

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology