Czerwiec 2015
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w trzech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak i dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-2-5

2) Część druga - Wrocław
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-3-2

3) Część trzecia- Lublin
ISBN (całość) 978-83-942083-0-1
ISBN 978-83-942083-4-9
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology