Konferencja w Będlewie
 
V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology