Kwiecień 2016
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w czterech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 - Materiały konferencyjne - wiosna"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4
ISBN 978-83-65362-39-1

2) Część druga - Wrocław
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4
ISBN 978-83-65362-40-7

3) Część trzecia - Lublin
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4
ISBN 978-83-65362-41-4

4) Część czwarta - Gdańsk
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4
ISBN 978-83-65362-42-1
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology