Listopad 2016
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w pięciu książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN 978-83-65677-09-9

2) Część druga - Oleśnica
ISBN 978-83-65677-12-9

3) Część trzecia - Lublin I
ISBN 978-83-65677-14-3

4) Część czwarta - Lublin II
ISBN 978-83-65677-16-7

5) Część piąta - Gdańsk
ISBN 978-83-65677-18-1
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology