Listopad 2017
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w pięciu książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny

1) Część I - Warszawa
ISBN 978-83-65917-60-7

2) Część II - Poznań
ISBN 978-83-65917-63-8

3) Część III - Wrocław
ISBN 978-83-65917-64-5

4) Część IV - Lublin I
ISBN 978-83-65917-67-6

5) Część V - Gdańsk
ISBN 978-83-65917-68-3
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology