Listopad 2018
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w czterech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, UPP; dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw. UPP

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN 978-83-66139-73-2

2) Część druga - Wrocław
ISBN 978-83-66139-76-3

3) Część trzecia - Lublin
ISBN 978-83-66139-77-0

4) Część czwarta - Gdańsk
ISBN 978-83-66139-80-0
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology