Listopad 2019
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


X Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w trzech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2019 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak; dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw. UPWr

1) Część pierwsza - Poznań
ISBN 978-83-66392-53-3

2) Część druga - Wrocław
ISBN 978-83-66392-55-7

3) Część trzecia - Lublin
ISBN 978-83-66392-58-8
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology