Listopad 2020
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w książce:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2020 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak; dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw. UPWr
ISBN 978-83-66743-18-2
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology