Listopad 2021
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


XIV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w książce:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2021 - Materiały konferencyjne - jesień"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak; dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw. UPWr
ISBN (wyanie drukowane) 978-83-66743-64-9
ISBN (wydanie cyfrowe) 978-83-66743-65-6
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology