Maj 2017 - Materiały Konferencyjne
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w sześciu książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 - Materiały konferencyjne - wiosna"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Będlewo
ISBN 978-83-65677-21-1

2) Część druga - Poznań
ISBN 978-83-65677-83-9

3) Część trzecia - Wrocław
ISBN 978-83-65677-86-0

4) Część czwarta - Lublin I
ISBN 978-83-65677-87-7

5) Część piąta - Lublin II
ISBN 978-83-65677-90-7

6) Część szósta - Gdańsk
ISBN 978-83-65677-91-4
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology