Maj 2018 - Materiały Konferencyjne
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w pięciu książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018 - Materiały konferencyjne - wiosna"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak, prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny

1) Część pierwsza - Oleśnica
ISBN 978-83-65917-73-7

2) Część druga - Poznań
ISBN 978-83-65917-74-4

3) Część trzecia - Wrocław
ISBN 978-83-65917-77-5

4) Część czwarta - Lublin
ISBN 978-83-65917-78-2

5) Część piąta - Gdańsk
ISBN 978-83-65917-81-2
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology