Marzec 2020
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com


IX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój
Streszczenia prezentowanych prac zawarto w trzech książkach:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2020 - Materiały konferencyjne - wiosna"
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak; dr hab. Jacek Leśny, prof. nadzw. UPWr

1) Część pierwsza
ISBN 978-83-66392-61-8

2) Część druga
ISBN 978-83-66392-64-9

3) Część trzecia
ISBN 978-83-66392-65-6
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology