Sierpień 2016
 
Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt poprzez wydawnictwo:
wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

Wydana kolekcja monografii naukowych:
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce" ISBN 978-83-65362-13-1
Redakcja naukowa:
prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny, dr Monika Panfil, dr Jędrzej Nyćkowiak

Wszystkie prace opublikowane w niniejszej kolekcji zostały zrecenzowane przez wybitnych naukowców, znawców poszczególnych dziedzin.
Spis recenzentów zawarto na ostatnich stronach każdej książki.

Architektura i urbanizacja
(online: ISBN 978-83-65362-50-6; druk: ISBN 978-83-65362-79-7)
Architektura w historii
(online: ISBN 978-83-65362-51-3; druk: ISBN 978-83-65362-80-3)
Architektura w przestrzeni
(online: ISBN 978-83-65362-52-0; druk: ISBN 978-83-65362-81-0)
Budownictwo
(online: ISBN 978-83-65362-77-3; druk: ISBN 978-83-65677-06-8)
Woda i ścieki
(online: ISBN 978-83-65362-58-2; druk: ISBN 978-83-65362-88-9)
Nauki techniczne i inżynieryjne Część VI
(online: ISBN 978-83-65362-74-2; druk: ISBN 978-83-65677-03-7)
Nauki techniczne i inżynieryjne Część VII
(online: ISBN 978-83-65362-75-9; druk: ISBN 978-83-65677-04-4)
Energia
(online: ISBN 978-83-65362-76-6; druk: ISBN 978-83-65677-05-1)
Nauki przyrodnicze Część V
(online: ISBN 978-83-65362-53-7; druk: ISBN 978-83-65362-82-7)
Weterynaria i botanika
(online: ISBN 978-83-65362-54-4; druk: ISBN 978-83-65362-83-4)
Mikrobiologia i ekologia
(online: ISBN 978-83-65362-55-1; druk: ISBN 978-83-65362-84-1)
Żywność i żywienie
(online: ISBN 978-83-65362-56-8; druk: ISBN 978-83-65362-85-8)
Dietetyka
(online: ISBN 978-83-65362-57-5; druk: ISBN 978-83-65362-86-5)
Chemia Część III
(online: ISBN 978-83-65362-59-9; druk: ISBN 978-83-65362-87-2)
Polimery, kompozyty, materiały
(online: ISBN 978-83-65362-64-3; druk: ISBN 978-83-65362-93-3)
Choroby
(online: ISBN 978-83-65362-60-5; druk: ISBN 978-83-65362-89-6)
Choroby, nowotwory i wirusy
(online: ISBN 978-83-65362-61-2; druk: ISBN 978-83-65362-90-2)
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu Część IV
(online: ISBN 978-83-65362-62-9; druk: ISBN 978-83-65362-91-9)
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu Część V
(online: ISBN 978-83-65362-63-6; druk: ISBN 978-83-65362-92-6)
Inżynieria w medycynie
(online: ISBN 978-83-65362-78-0; druk: ISBN 978-83-65677-07-5)
Polimery, kompozyty, materiały
(online: ISBN 978-83-65362-64-3; druk: ISBN 978-83-65362-93-3)
Nauki humanistyczne i społeczne Część VII
(online: ISBN 978-83-65362-68-1; druk: ISBN 978-83-65362-97-1)
Nauki humanistyczne i społeczne Część VIII
(online: ISBN 978-83-65362-65-0; druk: ISBN 978-83-65362-94-0)
Dzieci i młodzież
(online: ISBN 978-83-65362-66-7; druk: ISBN 978-83-65362-95-7)
Historia
(online: ISBN 978-83-65362-67-4; druk: ISBN 978-83-65362-96-4)
Gospodarka i ekonomia
(online: ISBN 978-83-65362-69-8; druk: ISBN 978-83-65362-98-8)
Gospodarka i państwo
(online: ISBN 978-83-65362-70-4; druk: ISBN 978-83-65362-99-5)
Prawo
(online: ISBN 978-83-65362-71-1; druk: ISBN 978-83-65677-00-6)
Psychologia i socjologia
(online: ISBN 978-83-65362-72-8; druk: ISBN 978-83-65677-01-3)
Społeczeństwo
(online: ISBN 978-83-65362-73-5; druk: ISBN 978-83-65677-02-0)
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology