V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
 
V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (maj 2017)
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology