XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2020
 
XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (jesień 2020)
INFORMACJA
DLA UCZESTNIKÓW:
obecnie czas oczekiwania na odpowiedź w związku z nadsyłanymi monografiami
wynosi około 14 dni, prosimy o cierpliwość!


Odnośnie rozdziałów do monografii, należy nadesłać następujące pliki i informacje:a) plik pracy spełniającej wymogi redakcyjne
b) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie autora
c) dane dwóch proponowanych recenzentów (stopień naukowy, imię, nazwisko, afiliacja adres mailowy)

Prace prosimy nadsyłać w wiadomości mailowej na adres: wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com

PROSIMY KAŻDORAZOWO PRZED WYSŁANIEM PRACY UPEWNIĆ SIĘ,
IŻ PRACA ZOSTAŁA OPRACOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI REDAKCYJNYMI.

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology