XIX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - wiosna 2024
 
XIX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (wiosna 2024)


PRZYPOMINAMY!
pliki do monografii prosimy nadsyłać do 7 czerwca 2024!

> > > Komunikat konferencyjny nr 1 < < <
> > > Formularz zgloszeniowy < < <


Współorganizatorzy:

Cele:
- prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN);
- opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN);
- nagrody dla najlepszych prezentacji!

> > > Komunikat konferencyjny nr 1 < < <
> > > Formularz zgloszeniowy < < <

Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu jako:
V Interdyscyplinarna Sesja Doktorantów Uczelni Medycznych – DocUMed
> > > Komunikat konferencyjny nr 1 < < <
> > > Formularz zgloszeniowy < < <

> Wymogi Redakcyjne <
> Oświadczenie autora <
> Regulamin <

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology