XVI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2022
 
XVI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (jesień 2022)Pracujemy nad monografiami.
Wydanie nastąpi w czerwcu!

Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN).> Wymogi Redakcyjne <
> Oświadczenie autora <
> REGULAMIN <

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology