XVII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - wiosna 2023
 
XVII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (wiosna 2023)


Wydanie drukowane monografii zostanie rozesłane do świąt!


Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.Prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN).
Opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN).> Wymogi Redakcyjne <
> Oświadczenie autora <
> REGULAMIN <

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology