XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - jesień 2023
 
XVIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa
MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ (jesień 2023)

Pracujemy nad monografiami. planowe wydanie nastąpi w maju 2024.Współorganizatorami konferencji są:
       
 
 
                    

Patronat:


Cele:
- prezentacja referatów i plakatów, publikacja streszczeń (ISBN);
- opublikujesz również dwa artykuły w monografiach (ISBN);
- autorzy najlepszych prac otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym (20punktów);
- wykłady zaproszonych gości;
- nagrody dla najlepszych prezentacji!

Tematyka prac:
- nauki ścisłe i przyrodnicze;
- nauki rolnicze;
- nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
- nauki inżynieryjno-techniczne;
- nauki humanistyczne i społeczne.> Wymogi Redakcyjne <
> Oświadczenie autora <
> Regulamin <

 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology