Czerwiec 2020
 
Kolekcja monografii naukowych:
Tytuł: "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce" (ISBN całości 978-83-66392-51-9)
Redakcja naukowa: dr Jędrzej Nyćkowiak; dr hab. Jacek Leśny, prof. UPWR
Wszystkie prace opublikowane w niniejszej kolekcji zostały zrecenzowane przez wybitnych naukowców, znawców poszczególnych dziedzin.

W kolekcji „Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce” (978-83-66392-51-9) ukazały się:

1. MN 2020 Nauki humanistyczne i społeczne - Ekonomia i gospodarka
2. MN 2020 Nauki humanistyczne i społeczne - Część I
3. MN 2020 Nauki humanistyczne i społeczne - Prawo i społeczeństwo
4. MN 2020 Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - Część I
5. MN 2020 Nauki przyrodnicze - Żywienie i medycyna
6. MN 2020 Nauki przyrodnicze - Żywność i żywienie
7. MN 2020 Nauki przyrodnicze - Flora i fauna
8. MN 2020 Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - Część II
9. MN 2020 Nauki techniczne i inżynieryjne - Część I
10. MN 2020 Nauki medyczne i nauki o zdrowiu - Choroby - Część I
11. MN 2020 Nauki przyrodnicze - Część I
12. MN 2020 Nauki przyrodnicze - Fauna i hodowla zwierząt
 
Polub Wydawnictwo
Młodzi Naukowcy
Polub czasopismo Environment, Earth and Ecology